Nu sker der snart noget

Onsdag den 1. september underskrev bestyrelsen lejekontrakten for Kino, nu afventer vi udlejers underskrift. Når udlejer har afsluttet renoveringen overtager foreningen driften af Kino. Vi ved endnu ikke hvornår, men det er sandsynligt det bliver indenfor de kommende måneder.

Selv om vi ikke har overtaget ejendommen endnu, fik vi lov til at at holde åbent på Ringstednatten og rigtigt mange lagde vejen forbi og så hvor langt renoveringen var nået. Til alle jer der der tog støttemedlemsblanket med, kan den sendes til os eller scan/tag billede og send til vores e-post. Adresserne findes under menupunktet Kontakt

Foreningens formål

Kino Kultur Ringsted blev stiftet i januar 2020 med det formål at skabe en kulturinstitution/kulturbiograf i den gamle Kino som desværre lukkede december 2019.
Det er i foreningen vores vision at skabe en frivilligt funderet, kulturel platform,der kan drive kunstbiograf kombineret med musikaktiviteter, foredrag og andre kulturelleaktiviteter.

At skabe et økonomisk fundament for at drive Kino kultur Ringsted

At udnytte lokalerne til filmfremvisning

At arrangere kulturelle aktiviteter primært med relation til film i
lokalerne

At benytte lokalerne til kulturelle aktiviteter og andre egnede formål

At drive filmklub for børn og unge med det formål at skabe interesse og forståelse for de levende billeder, der spiller en stor
rolle i hverdagen.