Nyheder 26-04-2021 kl. 14:32

Vi afholder generalforsamlingen 8. maj kl. 13.00 foran Musik og Kulturskolen. Adressen er Regimentet 3, 4100 Ringsted. Der er god plads så vi kan holde behørig afstand. Vi sørger for højtaler og mikrofon så vi ikke skal råbe til hinanden

Vi sætter et skilt op ved indgangen fra Teglovnsvej, til dem af jer der måtte være i tvivl om hvordan man finder os.

Vi sørger også for stole, og der er adgang til toiletter for de trængende. Vi har også håndsprit til rådighed.

Vi arbejder også på en digital løsning, så dem der ikke kan være tilstede fysisk, alligevel kan følge med.

Generalforsamlingen er åben for alle, uanset om man har købt medlemskab af foreningen eller ej. I må meget gerne give besked i kommentarerne, eller på info@kinokultur.dk, så vi har et nogenlunde praj om hvor mange vi bliver.

Vi lægger en dagsorden op ugen før generalforsamlingen – hvis nogle er jer har forslag til dagsordenen, bedes i sende dem på ovenstående mail en uge før.

Vi håber at se jer!

Desuden har vi i går haft et godt og konstruktivt møde med Printz Ejendomme, og kan oplyse at renoveringen af lokalerne er vel undervejs. Aftalen er nu, at vi kan konkretisere forhandlinger om overtagelse af lokalerne efter generalforsamlingen.

Vi søger i øvrigt stadig egnede kandidater til bestyrelsen, herunder formands og kassererposten, så hvis nogle af jer vil overveje en bestyrelsespost håber vi I vil kontakte os.

Vi ses 8. maj 

Foreningens formål

Kino Kultur Ringsted blev stiftet i januar 2020 med det formål at skabe en kulturinstitution/kulturbiograf i den gamle Kino som desværre lukkede december 2019.
Det er i foreningen vores vision at skabe en frivilligt funderet, kulturel platform,der kan drive kunstbiograf kombineret med musikaktiviteter, foredrag og andre kulturelleaktiviteter.

At skabe et økonomisk fundament for at drive Kino kultur Ringsted

At udnytte lokalerne til filmfremvisning

At arrangere kulturelle aktiviteter primært med relation til film i
lokalerne

At benytte lokalerne til kulturelle aktiviteter og andre egnede formål

At drive filmklub for børn og unge med det formål at skabe interesse og forståelse for de levende billeder, der spiller en stor
rolle i hverdagen.